Breaking News

Jubbul Husni Lembah terangker di NerakaOleh : Ust Syamsudin Ramadhan 

Ada nasihat yang bersumber dari al-hadits dan maqalah yang ditujukan kepada para alim ulama, yaitu:

1) Nabi SAW bersabda: *_“Mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari Jubbul-huzni”_* Para sahabat bertanya: *_”Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Jubbul-huzni?”_* Beliau menjawab: *_“Sebuah lembah di neraka Jahanam, dimana neraka Jahanam sendiri memohon perlindungan kepada Allah darinya setiap hari 400 kali.”_* Beliau ditanyai lagi: *_“Siapa yang akan memasukinya, ya Rasulullah?”_* Beliau menjawab: *_“Ia dipersiapkan bagi para qari` (yaitu ulama) yang riya`, dan para qari yang paling dimurkai Allah ialah yang mendatangi para penguasa_* (yakni pemerintah yang zalim, dengan tujuan mencari dunia).” [HR. At-Tirmidzi]

2) Maqalah dalam kitab *Kifayatul Akhyar*: _“… berhati-hatilah dengan sepenuh kehati-hatian untuk beristighfar dengan lisan dan hatinya, namun tetap melakukan kezaliman, kedurhakaan, tidak melaksanakan hudud, dan terus dalam menipu rakyatnya sehingga dia mendapatkan murka dari Allah SWT. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sifat Yahudi. Allah SWT telah mencela mereka atas perbuatan tersebut, karena tergolong istihza’ (mempermainkan Allah). Para ulama secara jelas telah menyatakan bahwa istighfar semacam ini adalah dosa”_ 

Tidak ada komentar