Breaking News

Kaitkan Khilafah dengan Khulafaur Rasyidin bukan ISIS

Pada sebuah kesempatan ceramah ramadhan di Bekasi, ustadz Rokhmat S Labib menegaskan agar tidak mengkaitkan Khilafah dengan ISIS sebab ISIS bukan Khilafah apalagi Khilafah Rasyidah, seharusnya kita kaitkan Khilafah dengan Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Tholib, merekalah para Khalifah yang oleh Rasulullah perintahkan untuk mengikuti Sunnah Khulafaur Rasyidin Al Mahdiyyin.

Tidak ada komentar